دو سال بود که جهت صعود زمستانه به قله دماوند اقدام میکردیم ولی هر دو سال به دلیل بدی آب و هوا موفق نمی شدیم امسال به دلیل نوع تعطیلی که بود ( یک شنبه و سه شنبه تعطیل بود و اگر اول هفته به بدی آب و هوا برمیخوردیم میتوانستیم آخر هفته اقدام کنیم) […]

بیست روزی رفته بودم به استراحت مطلق ……. به معنی اخص کلمه ….. مثل حیواناتی که به خواب زمستانی میروند ….. و چقدر برای انسان اینگونه استراحت ها لازم است ….. تمام پیچ و مهره های روح آدمی ریگلاژ میشه و سرحال آماده برای یک سال نو …… و تلاشی دیگر و ……بگذریم ….. چقدر […]

باز عیدی دیگر در راه است و همه در تدارک ……… ولی خودمونیم آ تو دلتون هم احساس عید بودن میکنید !….. این یک سوال عمومی بود به نظر من بستگی به موقعیت ها و شرایط سنی…. هر کسی یک دیدگاه خاصی نسبت به عید داره …. به نظر من عید واقعی مال بچه هاست […]

blog

blog

دیدگاه خود را به ما بگویید.